ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ

Проектний підрозділ компанії ПІДЙОМНІ МАШИНИ професійно розробляє проекти організації  будівництва (ПОБ)  та всі види проектів виробництва робіт (ПВР).

Проекти виконання робіт (ПВР), як і проекти організації будівництва (ПОБ), відносяться до обов’язкової документації, що регламентує організацію будівництва відповідно до діючого законодавства України. У випадку якщо ПОБ складається для всіх об’єктів на будівельному майданчику, то ПВР може складатися для окремих об’єктів, для певних видів робіт. ПВР допомагає раціонально організувати певні роботи на будівельному майданчику і може включати в собі: будгенплан, схеми виконання робіт, вказівки до виконання робіт та техніку безпеки. До складу ПВР входить пояснювальна записка, в якій зазначаються умови, особливості будівництва. Якість розробки ПВР істотно впливає на терміни узгодження документації у відповідних державних інстанціях, а також на кінцеву економічну доцільність проведених (та майбутніх) робіт.

ПІДЙОМНІ МАШИНИ виконують наступні послуги з проектування:

 • розробка проектів організації будівництва (ПОБ);
 • розробка проектів на монтаж, демонтаж баштових кранів та будівельних підйомників, технологічного обладнання, вузлів машин і механізмів;
 • розробка проектів виконання робіт (ПВР), з використанням вантажопідйомних механізмів (баштових і мобільних кранів, будівельних підйомників);
 • ПВР на підготовчий період будівництва;
 • ПВР на основний період будівництва;
 • ПВР на окремі види робіт;
 • ПВР на демонтаж будівель і споруд;
 • ПВР на всі види будівельно-монтажних робіт;
 • розробка нових і адаптація існуючих технологічних карт (ТК), відповідно до вимог державних нормативних актів та ситуації на об’єкті;
 • розробка технологічних регламентів;
 • здача проектів на експертизу, супровід проектів в період проведення експертизи;
 • перевірка та аналіз конструктивних і технологічних рішень, які використовуються в проектах;
 • авторський нагляд за виконанням технічних рішень;
 • розробка проектів фундаментів для баштового крану;
 • розробка проектів, супровід виготовлення та монтажу кріплень кранів до будівлі.

[_url]

×

[_url]

×

[_url]

×

Enter your keyword